Joyeux Noel !

 

Joyeux noel !

可愛いサンタクロースを額装しました。

 

  

  

ノエルの額装「お着替えサンタ」

Joyeux Noel !